Agrifac - Náš příběh

Naše vize

Crop protection Agrifac Potřebujeme půdu k pěstování potravin, zdravou půdu k výživě plodin a hospodářských zvířat, čistou vodu na farmách a zemědělce, kteří to všechno uskuteční. Každý zemědělec a dodavatel čelí své každodenní výzvě k dosažení co nejvyšší možné návratnosti za co nejnižší cenu. Na globálnější úrovni víme, že je k dispozici dostatečná kapacita k výrobě dostatečného množství potravin, aby bylo možné zajistit dostatečné množství potravin pro všechny, a to navzdory skutečnosti, že se předpokládá, že světová populace do roku 2050 vzroste na 9 miliard. Namísto obdělávání další a další půdy bychom měli být schopni zvýšit produktivitu potravin na stávající zemědělské půdě a současně snížit naši uhlíkovou stopu.

To je přesně to, co společnost Agrifac činí! Chceme přispívat k vyšší potřebě potravin udržitelným, brilantně jednoduchým způsobem.

Naše poslání

Můžeme zvýšit výnos na méně produktivní zemědělské půdě, kde vidíme obrovské meze výnosů mezi současnými úrovněmi produkce a možnými zlepšeními výrobních postupů, mechanizace a přesného zemědělství. V kombinaci například s našimi inovativními postřikovači, které dosahují vyššího výnosu s nižší ochranou plodin, jsme schopni poskytnout každé rostlině přesně to, co potřebuje. Naše činnost přispívá k vynikajícímu jednoduchému řešení, které pomáhá zemědělcům zásobovat svět potravinami udržitelným způsobem. 

4e for Growers (4e pro pěstitele)

4e for growers efficiency economy ergonomy ecologyAbychom toho dosáhli, jsou každý stroj a aplikace společnosti Agrifac vyvinuty v souladu s konceptem „4 e pro pěstitele“. To znamená, že vezmeme v úvahu efektivitu, ekonomiku, ergonomii a ekologii a necháme je rozhodovat ve všem, co produkujeme. Můžeme tak uspokojit a překonat potřeby zákazníků, což vede ke globální inovační a technologické výhodě.

Ve společnosti Agrifac jsme našim zákazníkům k dispozici. Bez ohledu na to, kde sídlíte, my vás podpoříme na místní úrovni podle našeho principu „Globální přítomnost, místní podpora“.

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Všechna práva vyhrazena.