Agrifac - GreenFlowPlus

GreenFlowPlus: Dokonalá kvalita postřiku zaručena

GreenFlowPlus je jedinečný a chytře vymyšlený postřikovací systém od Agrifacu pro optimální výsledky postřiku. Kompaktní sestava čerpadel s co nejkratším obvodem, která má za následek minimální přítomnost kapaliny v armaturách, díky čemuž je extrémně snadné a rychlé je vyčistit. Kromě toho je používán cirkulační systém tak, že postřikovací kapalina plynule cirkuluje při vysokém tlaku přes postřikovací potrubí, a to díky pneumaticky řízeným pentajetovým tryskám. Tím se dosáhne optimálního výsledku postřikování v kombinaci s velmi rychlým a přesným tlakovým regulátorem.

Kompaktní sestava čerpadel s nejkratším možným okruhem a elektricky ovládanými ventily zajišťuje, že je možné ušetřit chemikálie a že je přítomna minimální zbytková kapalina. Tvar nádrže a sací místo zajišťují, že v nádrži není přítomna žádná zbytková kapalina. Vzhledem k tomu, že není přítomna žádná nevyužitá kapalina, tak především nedochází k žádné ztrátě chemikálií, ale také se velmi snadno a rychle čistí postřikovací systém. Nevyužitá kapalina tak pro Agrifac nepředstavuje žádný problém.

Špičková kvalita postřikování

Díky unikátnímu pneumaticky řízenému regulátoru tlaku společnosti Agrifac je dosaženo optimálního výsledku postřiku. Regulátor tlaku regulovaný tlakem vzduchu reguluje tlak v potrubí postřikovače, což vede k extrémně přesnému výsledku postřiku. Protože je regulátor tlaku schopen reagovat extrémně rychle na měnící se šířky postřiku, například pomocí automatického ovládání sekcí, aplikační míry zůstávají extrémně přesné. Vysokokapacitní samočistící tlakový filtr zabraňuje poklesu tlaku. V kombinaci se standardním potrubím postřikovače z nerezové oceli o průměru 25 mm a tlakovým regulátorem to zaručuje optimální distribuci rozprašované kapaliny i při vysokých aplikačních mírách.

Vyšší výkon s indukční násypkou

Další výhodou obnoveného stroje Milan je indukční násypka. Díky velkému objemu se kapaliny a prášky snadno rozpustí a smíchají se s PowerPowderJet. Díky míchacímu výkonu PowerPowderJet a přívodu vody zespoda jsou všechny látky na ochranu rostlin rozpuštěny a zavedeny do postřikovače. Indukční násypka je vybavena dvěma čisticími tryskami, díky nimž lze snadno odstranit každý typ chemikálie nebo jiné látky. Otevřené víko indukční násypky slouží jako stoleček, takže  dávkování a měření látek na ochranu rostlin lze provádět ergonomicky. Když to shrneme, jde o systém, díky němuž používáte postřikovač efektivně, ergonomicky, ekologicky a ekonomicky.

  • Žádný postřikový trojúhelník, optimální směšování díky kompletní cirkulaci při vysokém tlaku až po trysky
  • Žádná zbytková kapalina, protože 99,99 % rozprašovací kapaliny je skutečně spotřebováno na postřik
  • Přesná aplikace i při rychlých změnách šířky postřiku
  • Extrémně snadné čištění
  • Vysoká rychlost plnění a rozpouštění pomocí systému PowerPowderJet
Požádejte o svou brožuru nyní

Agrifac Milan

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Všechna práva vyhrazena.