Svět potřebuje stále potravin

Potřebujeme půdu, abychom mohli pěstovat potraviny, zdravé půdy pro výživu plodin a hospodářských zvířat a čistou vodu na farmách. Každý farmář má svou vlastní každodenní výzvu, aby dosáhl co nejvyššího výnosu při nejnižších nákladech. Na globální úrovni víme, že existuje dostatečná kapacita pro výrobu přiměřeného množství potravin pro každého, a to navzdory skutečnosti, že se světová populace podle předpokladů zvýší na 9 miliard do roku 2050.

To je přesně ta činnost, kterou se Agrifac zabývá! Chceme přispět ke splnění vyšší potřeby potravin  jednoduchým a brilantním způsobem.