4e pro pěstitele

S cílem pomoci nasytit svět udržitelným způsobem a v souladu s konceptem "4e pro pěstitele" je zkonstruován každý stroj Agrifac a jeho aplikace. To znamená, že respektují efektivnost, hospodárnost, ergonomii a ekologii. To nám umožňuje naplnit a překročit potřeby zákazníků, což vede ke globální inovační a technologické výhodě.

V Agrifacu jsme k dispozici pro naše zákazníky. Bez ohledu na to, kde jste, vás budeme podporovat na místní úrovni podle našeho principu "stálé přítomnosti a lokální podpory".