Agrifac - StrictSprayPlus

StrictSprayPlus – každá kapka zasáhne to správné místo

StrictSprayPlus – každá kapka zasáhne to správné místo

V současné době je běžné nastavit stroj tak, aby všechny rostliny obdržely alespoň požadované množství. Míra aplikace a koncentrace nádrže jsou nastaveny podle extrémnějšího případu. Výsledkem je příliš vysoké aplikované množství na většině míst v poli, zatímco na zbytku pole je aplikace nedostatečná. V důsledku současného stavu technologie je zapotřebí více vstupů a distribuce na poli není rovnoměrná. Společnost Agrifac se rozhodla vypořádat se s tímto nedostatkem v postřikové technologii a zavádí systém StrictSprayPlus. 

strictsprayplusZemědělci potřebují záruku, že směs bude nastříkána v požadovaném množství na správném místě, takže postřiková látka bude fungovat, chránit a vyživovat ty správné rostliny na tom správném místě. Se systémem StrictSprayPlus aplikujete vždy a všude to správné množství.  

Systém StrictSprayPlus má tři charakteristiky, které mu pomáhají všude aplikovat přesné množství.

strictsprayplus

1. Jednotlivé sekce trysek. Aby se zabránilo překrývání a předávkování, lze jednotlivé trysky zapnout či vypnout.

2. Kompenzace zatáček. Při zatáčení během postřiku se různé trysky pohybují různými rychlostmi (vnější trysky urazí delší trasu než vnitřní trysky). Aby bylo možné postřikovat stejným množstvím, rychleji se pohybující trysky musejí postřikovač více, pomaleji se pohybující trysky pak méně. StrictSprayPlus je první systém, který toto skutečně kompenzuje, všude dosahuje při postřiku pokrytí 100 %.

3. Ovládání nezávislé na tlaku. Řízení pravidelně aplikovaného množství je dosahováno změnou tlaku vody. Změna tlaku však nejenže mění průtok v každé trysce, nýbrž i schéma postřiku a velikost kapek. Systém StrictSprayPlus nemusí při změně průtoku měnit tlak postřiku, takže schéma postřiku a velikost kapek zůstávají stejné bez ohledu na průtok. 

Řízení podle jednotlivých trysek

strictsprayplusAby tohoto bylo možné dosáhnout, systém StrictSprayPlus vypočítá rychlost a požadované množství postřiku pro každou trysku. Na základě těchto hodnot se určí množství, které každá tryska postřikuje. Průtok je řízen podle změny doby, kdy je rychlé spínací tělo trysky otevřeno a zavřeno (až 100krát za sekundu). Změnou frekvence a poměrem otevření/zavření se stanoví konečné množství podle jednotlivých trysek. Díky možnosti individuálně měnit dobu otevření a zavření je počet sepnutí za sekundu co možná nejnižší, avšak zároveň dostatečně vysoký. Tím je zajištěno, že schéma postřiku je vždy přesné, zatímco se prodlužuje životnost ventilů. 

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Všechna práva vyhrazena.