Agrifac - NEED Farming

Další krok: Need Farming

Ochrana podle rostlin

Need farming je koncepce hospodaření založená na sledování, měření a reagování na rozdíly mezi plodinami, půdou a dalšími proměnnými, takže systém může reagovat na individuální potřeby jednotlivých rostlin.

Přesné zemědělství není dostatečně přesné. Pro další krok v zemědělství potřebujeme péči na úrovni dané rostliny. Zpět k základům zemědělství: péče o každou jednotlivou rostlinu, avšak s nejmodernějšími technologiemi. Stručně řečeno, jedná se o péči o individuální POTŘEBY jednotlivých rostlin, namísto POTŘEB celého pole, což vede k vyšším výnosům.

V konceptu NEED Farming se snoubí znalosti zemědělce s technologiemi, které umožňují péči na úrovni jednotlivých rostlin ve velkém měřítku. Zemědělec má mnoho zdrojů informací, z nichž může získávat znalosti o vitalitě a potenciálu rostlin, aby jim tak poskytl potřebnou péči – je to např. stav rostlin, stav půdy, počasí, historické mapy výnosů apod.

K péči o rostlinu na individuálním základě dochází díky vyšší přesnosti aplikace. Z tohoto důvodu se snižuje používání prostředků na ochranu rostlin a hnojiv, což nakonec zvyšuje výkon a zároveň se šetří voda, palivo a životní prostředí. Avšak pro koncept NEED Farming je nezbytné, aby byly pro příslušnou rostlinu použity ty správné zdroje.

Technologie NEED Farming

V posledních letech pracuje společnost Agrifac na vývoji řešení Brilliant Simple pro postřik na úrovni rostlin. Společnost Agrifac s hrdostí představuje nejnovější funkce této technologie: DynamicDosePlus, SmartDosePlus a AiCPlus, díky nimž nyní mohou zemědělci postřikovat na úrovni jednotlivých rostlin. S programem DynamicDosePlus se znalosti zemědělce přenášejí a provádějí ve stroji formou předpisové mapy na úrovni příslušné rostliny. Systém AiCPlus umožňuje skenování a aplikaci na plodiny v reálném čase. SmartDosePlus vstřikuje přípravky na ochranu rostlin do potrubí postřikovače, přičemž v hlavní nádrži se odebírá čistá voda, čímž se zvyšuje flexibilita a uživatelská přívětivost

FDalší informace naleznete v podrobnějších tiskových zprávách k těmto tématům.

Aplikovaná technologie NEED Farming

První zkušenosti v různých zemích ukázaly vynikající výsledky. Během naší „Demonstrace vysušení brambor“ na podzim roku 2017 v Nizozemsku, mimo jiné ve spolupráci s: Dronewerkers, Nadace Akkerweb, TopX a WUR, bylo dokázáno, že by bylo možné dosáhnout výrazných úspor bez ztráty kvality postřiku. Také od společnosti YP AG Ltd, poloostrov Yorka v Austrálii, byly při zkouškách zjištěny první kladné zkušenosti, kdy během vegetačního období byl plevel mezi plodinami postřikován specificky podle daného pole.

Je to jediný způsob, jak dosáhnout našeho cíle: dostatečné, výživné a bezpečné potraviny.

NEED Farming, od společnosti Agrifac!

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Všechna práva vyhrazena.