Agrifac - GreenFlowPlus

Optimální postřik. Brilliant Simple.

GreenFlowPlus je jedinečný a promyšlený systém postřiku vyvinutý ve firmě Agrifac k dosažení optimálních výsledků. Kompaktní sestava čerpadel integrovaná v co možná nejkratším postřikovém okruhu má za důsledek minimální nevyužité množství kapaliny i snadné a rychlé čištění. A navíc, cirkulační systém je navržen tak, že postřiková kapalina nepřetržitě cirkuluje v okruhu při vysokém tlaku za použití pneumaticky řízených trysek QuadriJet. Díky rychlému a přesnému regulátoru tlaku se dosahuje optimálního a přesného aplikovaného množství.

Kompaktní sestava čerpadel s nejkratší délkou postřikového okruhu a elektricky ovládané ventily zajistí, že veškeré chemické látky jsou kompletně spotřebovány. Díky tvaru nádrže a umístění sacího otvoru nezůstane v nádrži ani gram zbytkové kapaliny. Neexistuje nevyužitá postřiková kapalina, nejsou ztráty chemických látek při postřiku. Lze tedy snadno a rychle propláchnout celý postřikový systém. Postřikovače Agrifac nemají problém se zbytkovým množstvím postřikové kapaliny, jak tomu bývá u postřikovačů konkurence.

Vysoce kvalitní postřik

Díky jedinečnému pneumatickému ovládání regulátorem tlaku od firmy Agrifac se dosahuje optimálního výsledku postřiku. Množství aplikované dávky je regulováno regulátorem vzduchu v postřikovém potrubí umožňující extrémně přesný postřik. Regulátor tlaku je schopen reagovat velmi rychle na změnu postřikové šířky, což se často stává při automatickém vypínání sekcí při použití GPS. Aplikace litrů na hektar i v tomto případě bude vždy přesná. Tlakový samočisticí filtr s vysokou kapacitou brání poklesu tlaku a tlakové ztráty v systému. Postřikovač je standardně osazen nerezovými trubkami o průměru 25 mm s vysokým průtokem, což ve spojení s regulátorem tlaku zaručuje optimální distribuci postřikové kapaliny i při vysokých aplikovaných množstvích l/min.

Průběžná cirkulace

Cirkulace postřikové látky v systému začíná od okamžiku, kdy nádrž je naplněna.Při plnění postřikovače prochází postřiková látka postupně celým systémem až do naplnění hlavní nádrže. Cirkulace probíhá stále i po naplnění hlavní nádrže. Permanentní cirkulace zabraňuje sedimentaci v potrubí. Rovnoměrný tlak v nerezových trubkách rozvodu v postřikových ramenech po celé délce zabezpečuje okamžitou požadovanou aplikaci postřiku bez objevení trojúhelníkového efektu při zahájení práce. Během postřiku elektrický ventil automaticky přesměruje postřik na čerpadla, což garantuje optimální distribuci postřiku i v případě aplikace velkých dávek l/min.

GreenFlowPlus завжди розпилює потрібну кількість рідини

  • Ніяких осадових і розпилювальних трикутників завдяки повній циркуляції при високому тиску до розпилювальних форсунок 
  • Не лишає невикористаної рідини в резервуарі
  • 99,99 % рідини для обприскування фактично розпилюється
  • Постійний тиск навіть при швидких змінах ширини обприскування
  • Надзвичайно легко чистити
Požádejte o svou brožuru nyní

GreenFlowPlus

Optimální postřik. Brilliant Simple.

Copyright © 2016 Agrifac Machinery BV. Všechna práva vyhrazena.